Vloerverwarming in een anhydriet dekvloer

Gietdekvloeren van Anhydriet komen we tegen in zowel de renovatie bij het inslijpen en als nieuwe dekvloer in de nieuwbouw waar we vloerverwarming plaatsen.

Vloerverwarming in combinatie met anhydriet

Een type ondergrond die in combinatie met vloerverwarming wordt geplaatst is een anhydriet dekvloer. Ook als er gekozen wordt om achteraf de vloerverwarming in te slijpen of indien er een volledige vloerrenovatie met beperkte hoogte moet worden gerealiseerd.  De volgende vloerverwarmingssystemen kunnen worden toegepast:

  • Het inslijpen in een bestaande anhydriet dekvloer. Er is dan al een bestaande anhydriet dekvloer aanwezig met voldoende dikte waarin JK de vloerverwarming kan inslijpen met bijvoorbeeld een verlegafstand van 125 [mm] in combinatie met een vloerverwarmingsbuis met een diameter van 14 x 2 [mm].
  • Het bevestigen van de vloerverwarmingsbuizen door middel van het binden van de vloerverwarming op een gegalvaniseerd bevestigingsnet (eventueel extra vastgezet aan de constructieve vloerconstructie om opdrijven te voorkomen bij het gieten), waarover de anhydriet dekvloer wordt gegoten.
  • Het bevestigen van de vloerverwarmingsbuizen door middel van het tackeren van de vloerverwarming op een speciale tacker-isolatie. Deze toepassing komt vooral voor in de nieuwbouw (appartementen om te voldoen aan de normen van contactgeluid). Hiervoor wordt een EPS-T tacker-isolatie gebruikt van bijvoorbeeld ca. 20 [mm] in combinatie met een calciumsulfaat-gebonden gietvloer van ca. 60 [mm]. Deze uitvoering wordt een zwevende dekvloer genoemd.
  • Een speciale renovatie vloer met een lage vloeropbouw door het toepassen van een speciale tacker-isolatie van 10 [mm] en een calciumsulfaat-gebonden gietvloer van ca. 35 [mm].

Hoge warmtegeleiding

Gyvlon® Gietvloer is een productgroep van het bedrijf Anhydritec®, expert in anhydriet (calciumsulfaat) oplossingen. Zij brengen de Gietvloer THERMIO®+ op de markt en dit is de enige dekvloer met een gegarandeerde thermische prestatie, dun met een snelle reactietijd. 

Indien bij conventionele vloerverwarming een lage opbouw gewenst of vereist is, kan een 10 [mm] tackerisolatiesysteem in combinatie met Thermio de oplossing zijn. Hierdoor ontstaat een dun systeem met goede (thermische) eigenschappen.

Opstartprotocol bij een nieuwe Anhydrieth dekvloer

Bij aanwezigheid van traditionele vloerverwarming (gebonden vloerverwarming) nemen de spanningen in de Anhydrieth gietvoer. Deze worden veroorzaakt door vervorming ten gevolge van temperatuurverschillen. Daarom moet bij het ontwerpen van een vloerverwarmingssysteem en de ingebruikname rekening worden gehouden met het beperken van de watertemperatuur en het voorkomen van het ongelijkmatig opwarmen van de vloervelden.

Het is aan te bevelen voor het aanbrengen van de vloerafwerking ten minste één keer het opstartprotocol zoals hieronder is beschreven te doorlopen, tenzij door de leverancier van het systeem (dekvloer/vloerbedrijf) een ander protocol is voorgeschreven.

  • Het activeren van de vloerverwarming mag op zijn vroegst plaatsvinden 7 dagen nadat de Anhydrieth gietvoer is aangebracht.
  • Bij het opstoken mag de watertemperatuur per dag en gelijkelijk verdeeld over de dag met ten hoogste 5 [°C] worden opgevoerd. De starttemperatuur mag niet meer bedragen dan 20 [°C].
  • Na het bereiken van de maximale bedrijfstemperatuur (ten hoogste 40 [°C]), moet deze tenminste gedurende drie dagen worden gehandhaafd.
  • Daarna moet op een vergelijkbare wijze als bij het opstoken de temperatuur weer worden verlaagd tot de waarde voor het opstoken.
  • Geadviseerd wordt ook deze oorspronkelijke waarde weer gedurende 3 dagen aan te houden.

Het activeren van de vloerverwarming kan bijdragen aan het drogen van de vloer. Indien bijvoorbeeld na het doorlopen van bovenstaande protocol het vochtgehalte van de vloer nog te hoog is, kan de procedure worden herhaald.

Het spreekt voor zich dat ook na de ingebruikname van de vloerverwarming snelle opwarming en afkoeling moet worden voorkomen.

Bron CUR – Aanbeveling 107  (Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel). 

Veelgestelde vragen

Een anhydriet dekvloer kun je herkennen aan de kleur van de dekvloer: Beige of licht bruin/oranje van kleur is anhydriet Grijs is altijd (als de dekvloer grijs oogt dan is het voor 99% cement dekvloeren) zandcement dekvloer. Vaak zijn deze vloeren ook ruwer (opener) van structuur c.q. minder glad aan de bovenkant dan anhydriet gietdekvloeren.

Ik wil ook vloerverwarming in mijn anhydrietvloer
Szczegółowa oferta